Russia-Factograph-Fertility-Russia-Women-15-49 years-2000-2035